Styrelsen / Kommittéer


TORPÅSENS BYGDEGÅRD

KommittéerKökskommitté


Programkommitté

Margareta Bolinder 0550-41 18 61 / 073-032 37 63

Anni-Marie Söderberg 070-249 43 78

Birgit Svan 0550-560 77 / 070-253 15 79

Christa Grots 0550-521 22 / 076-116 83 66


Styrelsen 


UthyrningskommittéIris Dahlgren Larsson 070-664 37 69

ByggkommittéSven Bergström 0550-280 58 / 073-694 98 96

Thomas Bolinder 070-541 18 61


Studieombud

Webbansvarig

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69

iris.dahlgren-larsson@tele2.se


Thomas Bolinder 070-541 18 61

info@torpasensbygdegard.se


Valberedning

Revisorer

Bengt Bollås 070-311 75 03

Björn Bolinder 0550-41 18 61 / 070-650 49 40

Bengt Bollås 070-311 75 03

Birger Hedberg 0550-280 16 / 070-5810938

RevisorsuppleantBengt Hedberg 0550-280 14 / 070-5810939

Jourgruppen


Sven Bergström 0550-280 58 / 073 694 98 96

Thomas Bolinder 070-541 18 61

Björn Bolinder 070-650 49 40

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69


För att hyra

Bygdegårdens lokaler kontakta

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69

Kontaktas dagtid


Medlem i

Samarbetar medOrdförande

Vice Ordförande

Iris Dahlgren Larsson

Öjegårdsgatan 7

681 43 Kristinehamn

070-664 37 69

E-post

Sven Bergström

Agen Myrhult 1

681 91 Kristinehamn

0550-280 58 / 073 694 98 96Sekreterare

Kassör

Jonny Nilsson

Sundby Bålberget 1

681 93 Kristinehamn

0550-520 69 / 070-529 03 55

Johnny Nygren

Agen Rötterna

681 91 Kristinehamn

076-261 28 71

E-postLedamöter

Suppleanter

Anna Tyresten 0550-126 39

Fia Nilsson 0550-280 12 / 070-559 84 46

Margareta Bolinder 0550-41 18 61 / 073-032 37 63

Birgitta Raner 070-6049838

Thomas Bolinder 070-541 18 61

Birgit Swahn 070-253 15 79


TORPÅSENS BYGDEGÅRD

Styrelsen


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.