Styrelsen / Kommittéer

TORPÅSENS

BYGDEGÅRD

För att hyra

Bygdegårdens lokaler

Kontaktas dagtid

Kristina Ryttare 072-588 75 57

Birgitta Raner 070-604 98 38


TORPÅSENS BYGDEGÅRD

StyrelsenOrdförande

Vice Ordförande

Bengt Bollås

Gatan 1

681 93 Kristinehamn

070-311 75 03

Thomas Bolinder

Kålerud Lillängen 2

681 93 Kristinehamn

070-541 18 61Sekreterare

Kassör

Anna Roos

Västanås Torpåshagen 3

681 91 Kristinehamn

073-909 93 28 

Kristina Ryttare

Järsberg 6

681 91 Kristinehamn

072-588 75 57Ledamöter

Suppleanter

Laila Hedström 0550-195 93

Fia Nilsson 0550-280 12 / 070-559 84 46

Birgitta Raner 070-604 98 38

Björn Bolinder 070-650 49 40

Sven Bergström 073-694 98 96

Sten Pettersson 070-623 11 36TORPÅSENS BYGDEGÅRD

Kommittéer


Kökskommitté


Programkommitté

Birgitta Raner 070-604 98 38

Birgit Svan 070-253 15 79

Christa Grots 076-116 83 66


Styrelsen

Resurs i köket

Uthyrningskommitté

Margareta Bolinder 0730 32 37 63

Karina Andersson 073-061 17 55

Anna Roos 073-909 93 28

Kristina Ryttare 072-588 75 57

Birgitta Raner 070-604 98 38


Studieombud

ByggkommittéSven Bergström 0550-280 58 / 073-694 98 96

Thomas Bolinder 070-541 18 61

Annika Karlsson 


Valberedning

Webbansvarig

Lars Alexandersson 070-210 80 78

Peter Frisk 070-517 50 53

Thomas Bolinder 070-541 18 61

bolinder@torpasensbygdegard.se


Jourgruppen

Revisorer

Sven Bergström 073 694 98 96

Thomas Bolinder 070-541 18 61

Sten Pettersson 070-623 11 36

Jonny Nilsson 070-529 03 55

Birger Hedberg 070-5810938


Revisorsuppleant

Bengt Hedberg 070-5810939