Styrelsen

 

TORPÅSENS BYGDEGÅRD

Styrelsen

 

För att hyra

Bygdegårdens lokaler kontakta

Birgitta Raner 070-604 98 38

Petra Björfelt 0793-33 93 40

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69

Kontaktas mellan 18.00 - 21.0

 

Medlem i

Samarbetar med

 

 

Ordförande

Vice Ordförande

Iris Dahlgren Larsson

Öjegårdsgatan 7

681 43 Kristinehamn

070-664 37 69

E-post

Sven Bergström

Agen Myrhult 1

681 91 Kristinehamn

0550-280 58 / 073 694 98 96

 

 

Sekreterare

Kassör

Jonny Nilsson

Sundby Bålberget 1

681 93 Kristinehamn

0550-520 69 / 070-5290355

Johnny Nygren

Agen Rötterna

681 91 Kristinehamn

076-261 28 71

E-post

 

 

Ledamöter

Suppleanter

Sten-Åke Nilsson 0550-280 26 / 073-0674125

Anna Tyresten 0550-126 39

Fia Nilsson 0550-280 12 / 070-5598446

Birgitta Raner 070-6049838

Thomas Halle Odelstam 070-548 75 49

Margareta Bolinder 0550-41 18 61 / 073-0323763