Kommittéer

 

TORPÅSENS BYGDEGÅRD

Kommittéer

 

För att hyra

Bygdegårdens lokaler kontakta

Birgitta Raner 070-604 98 38

Petra Björfelt 0793-33 93 40

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69

Kontaktas mellan 18.00 - 21.0

 

Medlem i

Samarbetar med

 

Kökskommitté

 

Programkommitté

Margareta Bolinder 0550-41 18 61 / 073-032 37 63

Anni-Marie Söderberg 070-249 43 78

Birgit Svan 0550-560 77 / 070-253 15 79

Christa Grots 0550-521 22 / 0738-47 66 34

 

Styrelsen

 

Loppiskommitté

 

 

Uthyrningskommitté

Birgitta Raner 070-604 98 38

Petra Björfelt 0793-33 93 40

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69

 

 

 

Byggkommitté

 

 

Sven Bergström 0550-280 58 / 073-694 98 96

Thomas Bolinder 070-541 18 61

Sten-Åke Nilsson 0550-280 26 / 073-0674125

 

Studieombud

Webbansvarig

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69

E-post

 

Thomas Bolinder 070-541 18 61 e-post

 

Valberedning

Revisorer

Bengt Bollås 070-311 75 03

Björn Bolinder 0550-41 18 61 / 070-650 49 40

Bengt Bollås 070-311 75 03

Birger Hedberg 0550-280 16 / 070-5810938

 

Revisorsuppleant

Bengt Hedberg 0550-280 14 / 070-5810939

Jourgruppen

 

Sven Bergström 0550-280 58 / 073 694 98 96

Thomas Bolinder 070-541 18 61

Björn Bolinder 070-650 49 40

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69