Styrelsemedlemmar

För att hyra

Bygdegårdens lokaler kontakta

Birgitta Raner 070-604 98 38

Petra Björfelt 0793-33 93 40

Iris Dahlgren Larsson 070-664 37 69

Kontaktas mellan 18.00 - 21.0

 

Medlem i

Samarbetar med

Styrelseordförande, Sekreterare och Kassör för Warnums Bygdegårdsförening från starten 1985 till 2014.

 

Ordförande - Sekreterare - Kassör

 

1985-1993 Åke Hedberg - Karl-Erik Sundström - Sven Bergström

 

1994 Eva-Lena Segerud - Peter Backman - Sven Bergström

 

1995 Åke Hedberg - Peter Backman - Sven Bergström

 

1996-1997 Jan Karlsson - Peter Backman - Sven Bergström

 

1998-1999 Jan Karlsson - Christina Andersson - Sven Bergström

 

2000 Britta Nygren - Christina Andersson - Sven Bergström

 

2001 Jens Lindqvist - Christina Andersson - Sven Bergström

 

2002 Kate Svahn - Christina Andersson - Sven Bergström

 

2003 Kate Svahn - Christina Andersson - Göran Johansson

 

2004-2005 Eyvind Larsson - Christina Andersson - Göran Johansson

 

2006-2008 Eyvind Larsson - Christina Andersson - Eva Zetterström

 

2009 Vakant - Iris Dahlgren Larsson - Eva Zetterström

 

2010-2011 Iris Dahlgren Larsson - Marianne Rappenberg - Eva Zetterström

 

2012 Iris Dahlgren Larsson - Marianne Rappenberg - Johnny Nygren

 

2013-2018 Iris Dahlgren Larsson - Johnny Nilsson - Johnny Nygren